Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kansliet önskar Glad Midsommar!
2020-06-17 16:02
HGF vill tacka för en bra men annorlunda termin! 
Kansliet har öppet i några veckor till innan vi går på semester.

Torsdag 18/6 arbetar vi fram till kl 12, fredag är det stängt.
Maria Celinskis fick Huddinge kommuns idrottspris!
2020-05-13 07:38
Stort grattis till Mia som fick Huddinge kommuns idrottspris! Vi är väldigt glada över att du är ledare hos oss!
Uppdaterad information Covid-19
2020-04-03 15:42

Med anledning av Covid-19 och de senaste direktiven från Folkhälsomyndigheten att träningar om möjligt bör hållas utomhus samt att träning ska utföras utan beröring mellan ledare och utövare, har styrelsen beslutat att fortsätta hålla inomhusverksamheten stängd tills vidare. 

 

Vi värnar om allas hälsa och vill på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen. Föreningen fortsätter att följa händelseutvecklingen kring Covid-19 och återkommer med uppdaterad information när situationen förändras.

 

Så här skriver Gymnastikförbundet:

Med tanke på den rådande situationen måste vi alla hjälpas åt och det kommer att innebära stora inskränkningar på all verksamhet inom Svensk Gymnastik.

 

Vi fortsätter att uppmuntra våra ledare till utomhusträning!

 

• Viktigt är att inte komma till utomhusträningarna om du känner av sjukdomssymptom (även lindriga).

• Våra ledare har rätt att skicka hem gymnaster som kommer till träningen och uppvisar sjukdomssymtom.

 

Under den kommande tiden gäller även tidigare direktiv att deltagande på tävlingar samt läger ställs in.

 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

 

Ordförande styrelsen: Henrik Troselius, henrik.troselius@huddingegf.se eller 073-4440000

 

Ordförande Gymnastikkommittén: Linda Saltin, linda.saltin@huddingegf.se eller 070-5211589

 

Kansliet: info@huddingegf.se eller 08-7742380

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen och Gymnastikkommittén

Uppdaterad information Covid-19
2020-03-27 14:44

Viktig information!
2020-03-15 20:07

Hej!

 

Med tanke på den rådande situationen kring Coronaviruset har Huddinge Gymnastikförenings styrelse tillsammans med Gymnastikkommittén beslutat att stänga ner all verksamhet från och med måndagen den 16 mars till och med den 29 mars. 

 

Vi värnar om allas hälsa och vill på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen. Föreningen fortsätter att följa utvecklingen händelseutvecklingen kring Coronaviruset och återkommer med uppdaterad information när situationen förändras.

 

Vi har också beslutat att alla gruppers deltagande på tävlingar samt läger ställs in under den här perioden och vad gäller kommande tävlingar/evangemang så avvaktar vi de direktiv som kommer kring större sammankomster.

 

All möjlighet till utomhusträning ses som positivt, så finns det möjlighet att ha t.ex. löpträning och styrka istället för något av de inställda gymnastikträningarna är det jättebra sätt att hålla i gång. Det är även vid utomhusträningarna viktigt att inte komma till träningen om du känner av sjukdomssymptom (även lindriga). Det gäller även om någon i din familj blivit smittad.

 

En del av er blir lättade av detta beslut medan andra kanske blir upprörda - vi gör detta av hänsyn till allas hälsa. Flera gymnastikföreningar i regionen har i dagarna tagit liknande beslut.

 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Kansliet: info@huddingegf.se eller 08-7742380

Ordförande styrelsen: Henrik Troselius - henrik.troselius@huddingegf.se eller 073-4440000

Ordförande gymnastikkommittén: Linda Saltin - linda.saltin@huddingegf.se eller 070-5211589

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen och Gymnastikkommittén
Information gällande Coronaviruset
2020-03-12 13:32

Just nu är det mycket information angående Coronaviruset. Vi på Huddinge Gymnastikförening följer löpande senaste nytt.

 

Det är viktigt att inte komma till träningen om du känner av sjukdomssymptom (även lindriga). Det gäller även om någon i din familj har blivit smittad. 


Det är bra om du informerar oss på HGF om du eller någon i din familj har konstaterats vara smittad med sms till 076-941 02 35.

 

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt, stanna hemma om du har symtom.

 

Med anledning av Coronaviruset vill vi förmedla nedanstående information från Gymnastikförbundet:

 

UPPDATERAD INFORMATION 12 MARS, 12.50

Information gällande Coronaviruset

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många. Vi tar oron på allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Vi står i löpande kontakt med RF och de internationella gymnastikförbunden FIG och UEG.


Gymnastikförbundet är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, UD och WHO. Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap.


Ställ in evenemang med över 500 deltagare

Den 11 mars fattade regeringen beslut om att alla evenemang med över 500 deltagare ska ställas in. Detta gäller även gymnastikens evenemang och de evenemang som Gymnastikförbundet arrangerar på nationell nivå. Det finns ingen bortre tidsgräns för beslutet och Gymnastikförbundet kommer efter ett möte med RF i eftermiddag återkomma med mer information.


Övriga evenemang, som tävlingar, utbildningar och mötesplatser, som omfattar färre än 500 personer planeras i dagsläget att genomföras. Detta beslut kan komma att ändras.


Gällande regionala tävlingar, hör av dig till respektive region. För föreningstävlingar, hör av dig till respektive arrangör.

För deltagare på evenemang gäller att respektive individ tar ansvar för sitt deltagande och följer rekommendationer från officiella källor vad som gäller om man misstänker smitta eller har varit i riskområden, samt följer de råd som finns för att minimera risken för smitta.


Rekommendationer kopplat till evenemang

Gymnastikförbundet har med stöd från föreningar tagit fram ett dokument där det finns råd kopplat till de evenemang som kommer genomföras i närtid. Här kan du läsa rekommendationerna. 

 

Vardaglig träning och övriga evenemang/mötesplatser

Hur respektive förening ställer sig till egna träningar, samlingsplatser eller medverkan i andra sammanhang avgör varje förening för sig.

Det är givetvis upp till alla individer att göra en egen bedömning och Gymnastikförbundets rekommendation är att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk och aktuell kunskap.

 

Internationella evenemang

Följande internationella mästerskap är inställda:

NM i artistisk gymnastik på Island

 

Källor att vända sig till Folkhälsomyndigheten

För nationella frågor kring Coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer via denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/


Utrikesdepartementets rekommendation (UD)

Vi lutar oss alltid mot utrikesdepartementets rekommendationer vad gäller resor till andra länder, det är ingen skillnad nu. Här kan vi tipsa om UDs app "UD Resklar" som möjliggör att få notiser utifrån vart du befinner dig med aktuell information och även har en egen rubrik med information specifikt kring förhållningssätt vad gäller Coronavisuset.


World Health Organization (WHO)

WHO förklarar och ger råd vad gäller Coronaviruset och även de har rekommendationer kring förhållningssätt vad gäller resor. Vi rekommenderar WHO som källa för information kring viruset istället för dagstidningar som kan ha andra syften. Du kan läsa mycket mer på deras hemsida och en del av de mest aktuella frågorna förklaras i en video du hittar här: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice


Riksidrottsförbundet

Läs mer på Riksidrottsförbundets webb, www.rf.se

 

Råd från Folkhälsomyndigheten för att minska risken för smitta

·         En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

·         Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

·         Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

·         Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.


Hur blir det sen? Vem kan vi fråga?

Att spå om framtiden och spekulera om nästa steg är inte vår roll, den expertis har vare sig vi eller idrotten i stort. Därför förhåller vi oss till rekommendationerna ovan och ifall de ändras så anpassar vi oss till den nya informationen. Det finns ingen som kan svara exakt eller garantera nästa steg, det är upp till var och en att avgöra för sig själv. Återigen; är något oklart, ta del av källorna ovan och utifrån det får var och en fatta beslut.


HGFs styrelse

styrelsen@huddingegf.se

Information om Coronaviruset COVID-19
2020-03-11 11:08

Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset och vi uppmanar alla att dagligen gå in på Folkhälsomyndighetens sida som uppdateras löpande.

 

Det är viktigt att inte träna om du känner av sjukdomssymptom eller om du eller någon du känner blivit smittad. Informera också oss på Huddinge Gymnastikförening om du eller någon i din familj har konstaterats vara smittad med sms till 076-941 02 35.


Vi hänvisar även till följande information från Gymnastikförbundet:

 

Information om Coronaviruset COVID-19

 

Vårsäsongen har inletts med både nationella och internationella mötesplatser så som tävlingar, uppvisningar, konvent och utbildningar. Med anledning av Coronaviruset har Gymnastikförbundets rekommendationer kring dessa mötesplatser efterfrågats. 

Vi förstår att frågorna är många. Vi tar oron på allvar och följer de officiella källorna kring Coronaviruset och står i kontakt med de internationella gymnastikförbunden, FIG och UEG. 

 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/

 

Lyckad tävling i helgen!
2019-11-27 16:26

Huddinge Truppcup 2019 genomförd!

 

Ytterligare en fantastisk helg i Storängshallen med drygt 1200 gymnaster från 30 föreningar från Lund i söder till Norrtälje i norr har visat vilken fin idrott Truppgymnastik är.

 

Vi vill tacka alla gymnaster för att ni låter oss arrangera dessa tävlingar. Det är en glädje att se er utöva den idrott ni gillar mest. Vi är även väldigt glada att vi fick besök av sex föreningar utanför Gymnastikförbundet Öst.

 

Vi vill även tacka de fantastiska domare som ställer upp, medlemmar som har jobbar både innan, under och efter tävlingen och sist men inte minst alla ni som kommer och hejar fram gymnasterna.


Under helgen tog Arne Bivrin foton som ni hittar på Instagram huddingegf. 


Nu laddar vi batterierna och ser fram emot julledigheten. Håll utkik här på Huddinge GFs hemsida för nya tävlingar under 2020.

 

Vi ses igen!

Juluppvisning lördag 7 december
2019-11-25 10:00

I år kommer vi att ha 3 uppvisningar i Storängshallen, Förrådsvägen 1


Uppvisning 1

9.30-10.30

9.15 Publikinsläpp


Uppvisning 2

11.30-12.30

11.15 Publikinsläpp


Uppvisning 3

14.30-15.30

14.15 Publikinsläpp


Vi behöver tid till förberedelse. Föräldrar lämnar sina barn via gymnastentrén och väntar sedan ute tills entrén öppnar.


Entré

Betalning via swish eller gärna jämna kontanter. Vi tar inte kort.


Vuxna: 80:-

Barn 3-12 år: 40:-

Flera uppvisningar: Vuxna 120:-, barn 50:-


Café

Det kommer att finnas café med mycket smått och gott att äta!


Detaljerad information om samlingstid, vilken grupp som är med på vilken uppvisning osv lämnas av respektive ledare.


Varmt välkomna!