Anmälan till gymnastik hos HGF

Inför HT 2021


Vi är i stort behov av nya ledare och fler halltider för att kunna utöka vår verksamhet med fler grupper. Kanske kan du ställa upp som ledare? Välkommen att kontakta kansliet info@huddingegf.se


Har vi fler som kan tänkta sig att vara ledare höstterminen 2021 kanske vi kan starta upp ytterligare familje- eller barngrupper.

För familje- och barngrupp gäller att de som tränat med oss under VT21 har förtur till plats HT21. Finns det platser kvar skickas erbjudande ut till de som står i kön. Pandemin har på flera sätt ändrat  förutsättningarna för vår verksamhet.


Terminsstart för familje- och barngrupper blir vecka 35.


- För de som är födda 2014 och tidigare tar vi endast in enstaka nya gymnaster, om någon slutar. 

- Vi är beroende av nya ledare för att kunna starta nya grupper. Vi har för närvarande kö-tid på flera år för dessa åldersgrupper.

Har ni erbjudits plats i familje/barngrupp tre terminer utan att boka in ert barn tas ni bort ur kön.

De som har äldre barn och tidigare anmält sig till vår kö står kvar i kön (om man återkopplat och svarat på våra mail). Vi mailar till av er angiven mailadress (viktigt att lägga in fungerande mailadress) när barnet erbjuds en plats. Vi mailar inte och bekräftar att anmälningsavgiften har kommit in. 


Nedan kan du se hur många barn som är registrerade i vår kö. 


                   Flickor                     Pojkar

2018              11                           7      Familjegrupp till HT21

2017              10                          7       Familjegrupp

2016              22                          8       Barngrupp

2015              32                          14     Barngrupp

2014              29                          6       FT-grupp till HT21

2013              48                          7       FT-grupp

2012              57                          7       FT-grupp

2011              66                          -       TTY-grupp

2010              29                          2       TTY-grupp

2009              15                          3       TTY-grupp

2008               9                           3       TTY-grupp

2007               6                           -       TTÄ-grupp, ingen nybörjargrupp

2006               -                            -       TTÄ-grupp,  ingen nybörjargrupp

2005               1                           -       TTÄ-grupp, ingen nybörjargrupp


Uppdaterad 20210607

För att ställa ditt barn i kö: 

  1. Fyll i nedanstående formulär.

  2. Betala in köavgift 60:- till PG 75 81 43-2. Ange ditt barns namn. Har inbetalning inte skett inom 7 dagar tas köanmälan bort.

När en plats blir ledig skickas mail till angivna mailadresser. 

Viktigt! Ibland hamnar mail från HGF/SportAdmin i skräpkorgen.


Om du kan ställa upp som ledare har ditt barn förtur, ange det i formuläret nedan. Vi behöver ledare med olika erfarenheter, du måste inte ha gymnastikbakgrund.


OBS! Ingen köplats innan anmälningsavgiften är inbetald och registrerad av HGF. Har inbetalning inte skett inom 7 dagar tas anmälan bort.

Inget bekräftelsemail skickas i samband med att betalningen inkommit. 

Genom att Ni skickar formuläret godkänner Ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen).Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Typ av grupp som mitt barn vill börja i *
Välj den grupp ni vill köa till. Placering i grupp baseras på födelseår. 
Familjegymnastik, barn födda 2017-2018 (och 2019 till HT22)
Barngymnastik, barn födda 2015-2016
Truppgymnastik, från 7 år
Jag kan tänka mig vara ledare! *
Som ledare får man automatiskt förtur i kön.
Ja, vad roligt!
Nej
Övrig info ni vill meddela
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport