Barngymnastik

Barngymnastiken är för barn i åldern 5-6 år. Åldrarna kan dock variera beroende på hur många barnledare vi har. Gruppen gympar tillsammans 1 tim/vecka. Inga förkunskaper krävs. Gruppen deltar i föreningens årliga våruppvisning!


  • Uppvärmning. 
  • Redskapsstationer där grundövningar och fortsättningsövningar blandas. 
  • Avslutande lek.


Vill du bli barngympaledare går ditt barn före i kön och får fri terminsavgift.
Maila ditt intresse till kansliet ->

Nyheter från föreningen