Vårens parkourgrupper är fulla
Parkour är en del av Gymnastikförbundets discipliner som kortfattat går ut på att ta sig från punkt A till punkt B på snabbaste, smidigaste och effektivaste sätt. Att se varje hinder som en möjlighet och att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning för att överkomma allt svårare hinder. 

Parkour torsdagar i Balingsnäs 19-20.30. 
Parkour söndagar i Balingsnäs 17.00-18:30.

Parkour är inte könsindelat, dvs både pojkar och flickor är välkomna!

Läs mer om parkour på: http://pktr.se/parkour/ 

Vad är Parkour?
2016-11-18 11:30
 
Nyheter från föreningen